Möglichkeiten entdecken -> Erste Schritte ins eigene Unternhementum

Serija seminara za lica stranog porekla

Zahvaljujući specifično koncipiranim dvojezičnim seminarima, Država Berlin svim osnivačima stranog porekla nudi šansu da se zajedno sa drugim zainteresovanim licima konsultuju na kompetentan način i informišu u vezi sa osnivanjem.

Seminari o osnivanju koji su specifični za određenu kulturu su koncipirani u saradnji sa ustanovama i udruženjima etničkih zajednica. Tokom jednodnevnog dvojezičnog seminara saznaćete najvažnije elemente neophodne za uspešno osnivanje samostalnog preduzeća. Osim toga ćete dobiti detaljne informacije o javnim mestima za ostvarivanje prvog kontakta u vezi sa ponudama za finansiranje i savetovanje u mreži Berlinske podrške prilikom osnivanja. Po želji će biti dati opširni odgovori na Vaša individualna pitanja i želje u vezi sa Vašom namerom za osnivanje preduzeća. Iskoristite sada Vašu šansu i prijavite se ovdeza odgovarajući seminar.

Vaše prednosti:

Naši instruktori će da razgovaraju sa Vama o važnim informacijama u vezi sa osnivanjem kompanija u Berlinu. Možete da postavljate pitanja na maternjem jeziku. Ima dovoljno prostora za odgovore na Vaša konkretna pitanja.

Osim toga:

U ovom nizu seminara postoji posebna ponuda kurseva za žene sa migracionom pozadinom koje su zainteresovane za osnivanje samostalnog preduzeća, kao i seminari za zainteresovane u kreativnoj industriji. Obaveštavaćemo Vas o aktuelnim novostima!

I: cena ovih jednodnevnih seminara iznosi 10 EUR. U cenu je uračunat obrok.