Möglichkeiten entdecken -> Erste Schritte ins eigene Unternhementum

Dani Nemačkih osnivača i preduzetnika

Dani Nemačkih osnivača i preduzetnika (deGUT) se održavaju 13. i 14. oktobra (ARENA Berlin – Eichenstraße 4 | 12435 Berlin, Treptow). Kao najveći i najbitniji sajam o temi osnivanje kompanija i preduzetništva, sajam predstavlja idealnu platformu za povezivanje sa ostalim osnivačima i preduzetnicima, savetodavcima i donatorima i saznavanje mnogo toga još u vezi sa osnivanjem kompanija.

U slučaju učešća na seminaru, dobićete besplatnu ulaznicu za deGut 2017.

Više informacija o sajmu i izlagačima možete da dobijete ovde.