Möglichkeiten entdecken -> Erste Schritte ins eigene Unternhementum

Künye

Düzenleyen

Investitionsbank Berlin
Kurumsal İletişim
Bundesallee 210 | 10719 Berlin

Tel.: Tel.: 030 21 25 0 | Fax: 030 2125 29 02
E-posta: kommunikation@ibb.de
Web: www.ibb.de

Senato Ekonomi, Teknoloji ve Araştırma Yönetimi
Ekonomi Politikasının Temel Sorunları Departmanı
Martin-Luther-Straße 105 | 10825 Berlin

Tel.: 030 9013 0 | Fax: 030 9013 8455

E-posta: poststelle@senweb.berlin.de
Web: www.berlin.de/sen/web/

Bu etkinlik Senato Ekonomi, Teknoloji ve Araştırma Yönetimi için Investitionsbank Berlin tarafından finanse edilmektedir.

Etkinlik Organizasyon ve Yürütme Sorumlusu:

İrtibat

ariadne an der spree GmbH
Yönetim: Penelope Rosskopf
Torstraße 107
10119 Berlin

Tel.: 030 259 259 0
Fax: 030 259 259 99

E-Posta: vielfalt@ariadne-an-der-spree.de
Web: www.ariadne-an-der-spree.de

Charlottenburg Sulh Mahkemesi Ticaret Sicili
Sicil Numarası: HRB 105524 B

Katma Değer Vergisi Yasası §27 a uyarınca KDV numarası: DE 252416846
TMG § 5 ve MDStV § 10 § fıkra 3 uyarınca içerik sorumlusu: Penelope Rosskopf (adres yukarıdaki ile aynı)

Redaksiyon ve tasarım: ariadne an der spree GmbH

İçerik sorumluluğu

Sayfalarımızın içeriği büyük bir özenle hazırlandı. Ama buna rağmen içeriğin doğruluğu, tamlığı ve güncelliği konusunda bir garanti üstlenemiyoruz. Hizmet sağlayıcılar olarak genel kanunlara göre TMG § 7 fıkra 1 uyarınca bu sayfalardaki kendi içeriklerimizden sorumluyuz. Ancak hizmet sağlayıcılar, TMG §§ 8 ila 10 uyarınca aracılık ettikleri veya sakladıkları yabancı bilgileri denetlemek veya gerekirse yasadışı bir etkinliğe işaret edip etmediklerini araştırmak konusunda yükümlü değillerdir. Genel kanunlara göre bilgilerin kaldırılması veya kullanımının engellenmesiyle ilgili yükümlülüklerse saklıdır. Ancak bu konudaki bir sorumluluk, somut bir kanun ihlali hakkında bilgi sahibi olunduğu andan itibaren mümkündür. İlgili kanunların ihlal edildiği anlaşıldığında bu içerikler derhal kaldırılır.

Bağlantılarla İlgili Sorumluluk

Teklifimiz, içeriklerini etkileyemediğimiz üçüncü kişilerin harici web sayfalarına bağlantılar içermektedir. Bu nedenle, bu yabancı içerikler için de bir garanti üstlenemiyoruz. Bağlantısı verilen sayfaların içeriklerinden sayfaların ilgili sağlayıcısı veya işleticisi sorumludur. Bağlantısı verilen sayfalar, bağlantının verildiği anda olası kanun ihlalleri açısından kontrol edilir. Bağlantının verildiği anda yasadışı içerikler görülmemiştir. Ancak bağlantısı verilen sayfaların içeriklerinin sürekli olarak kontrol edilmesi, bir kanun ihlaline dair somut gerekçeler olmadan beklenemez. Kanun ihlallerinin olduğu anlaşılması üzerine bu tür bağlantılar derhal kaldırılır.

Telif Hakkı

Sayfa işleticilerinin bu sayfalarda oluşturdukları içerikler ve yapıtlar Alman telif haklarına tabidir. Telif hakkı sınırının dışında çoğaltma, işleme, yayma ve her türlü kullanım, ilgili yazarın veya yaratıcının yazılı onayını gerektirmektedir. Bu sayfanın indirilmesi ve kopyalanması izni, sadece kişisel kullanım için verilmektedir, ticari kullanım için değil. Sayfadaki içerikler işletmeci tarafından oluşturulmamışsa, üçüncü kişilerin telif hakları dikkate alınır. İçeriklerin üçüncü kişilere ait olup olmadığı belirtilir. Buna rağmen telif haklarının ihlal edildiğini tespit ederseniz, bunu bize derhal bildirmenizi rica ederiz. Kanun ihlallerinin olduğu anlaşılması üzerinde bu tür içerikler derhal kaldırılır.

Veri Koruma

Web sitemizi kişisel verilerinizi paylaşmadan kullanmanız kural olarak mümkündür. Sayfalarımızda kişisel verilerin (örn. ad, adres veya e-posta adresleri) toplanması mümkün olduğu sürece gönüllülük temelinde gerçekleşir. Bu veriler açık onayınız olmadan üçüncü kişilere iletilmez.
İnternet üzerinden yapılan veri aktarımı sırasında (örn. e-posta aracılığıyla iletişim esnasında) güvenlik boşluklarının oluşabileceğini belirtmek isteriz. Verilerin üçüncü şahıslara karşı tamamen korunması mümkün değildir.
Bu künye ww.vielfalt-gruendet.de web sitesi ve www.facebook.com/vielfalt.gruendet.de Facebook fan sayfası için de geçerlidir.