سری سمینارها برای کارآفرینانِ غیرآلمانی تبار

با این نوع سمینار ویژه دو زبانه، ناحیه برلین به همه کارآفرینانِ غیرآلمانی تبار، این امکان را فراهم میکند که همراه با دیگر علاقمندان، درباره سولات مربوط به تاسیس شرکت، مشاوره و اطلاعات قابل اطمینان کسب کنند.

به این منظور، با همکاری موسسه ها و اتحادیه های جوامع قومی، سمینارهایی با ویژگیهای فرهنگی در نظر گرفته شد. در یک سمینار دو زبانه یک روزه، شما مهمترین اصول راه اندازی موفق یک شرکت را یاد میگیرید. همچنین، اطلاعات جامعی را درباره مراکز خدمات عمومی و گزینه های مربوط به امور مالی و نیز مشاوره در درون شبکه حامی کارآفرینان در برلین دریافت میکنید. سوالات و مسائل شما درباره اهداف شخصی تان از تاسیس شرکت، بصورت جامع مورد بحث قرار میگیرد. از شانس خود استفاده کنید و در اینجا برای سمینار مربوطه نام نویسی کنید.

:مزایای شما

مدرسان ما، درباره همه موضوعات ارزشمند درباره کارآفرینی در برلین، با شما گفتگو میکنند. میتوانید به زبان مادری خود سوال کنید. فرصت زیادی برای گفتگو درباره پرسشهای اساسی شما وجود دارد

:همچنین

در این سری از سمینارها، پیشنهاد ویژه ای برای زنانِ مهاجرِ علاقمند به کارآفرینی و نیز سمیناری برای علاقمندان کارآفرینی در زمینه صنایع خلاق وجود دارد. ما بصورت پیوسته شما را به روز نگه میداریم!

Logo_IBB_PC_RGB

Die Seminarreihe wird finanziert durch die Investitionsbank Berlin für die Senatsverwaltung für Wirtschaft, Energie und Betriebe.