Möglichkeiten entdecken -> Erste Schritte ins eigene Unternhementum

Stopka Redakcyjna

Organizator

Investitionsbank Berlin
Komunikacja korporacyjna
Bundesallee 210 | 10719 Berlin

Tel.: 030 21 25 0 | Fax: 030 2125 29 02
E-Mail: kommunikation@ibb.de
Strona internetowa: www.ibb.de

Departament Senatu ds. Gospodarki, Technologii i Badań
Dział Spraw Zasadniczych Polityki Gospodarczej
Martin-Luther-Straße 105 | 10825 Berlin

Tel.: 030 9013 0 | Fax: 030 9013 8455

E-Mail: poststelle@senweb.berlin.de
Strona internetowa: www.berlin.de/sen/web/

Wydarzenie finansowane jest przez Investitionsbank Berlin Departamentu Senatu ds. Gospodarki, Technologii i Badań.

Organizację i realizację wydarzenia powierzono:

Kontakt

ariadne an der spree GmbH
Zarząd: Penelope Rosskopf
Torstraße 107
10119 Berlin

Tel.: 030 259 259 0
Fax: 030 259 259 99

E-Mail: vielfalt@ariadne-an-der-spree.de
Strona internetowa:www.ariadne-an-der-spree.de

Rejestr handlowy przy sądzie rejonowym Charlottenburg
Numer ewidencyjny: HRB 105524 B

VAT UE zgodnie z §27 a Ustawy o podatku od towarów i usług: DE 252416846
Osoba odpowiedzialna za treść zgodnie § 5 Ustawy o mediach elektronicznych i § 10 ust. 3
Umowy państwowej o usługach medialnych: Penelope Rosskopf (adres jak wyżej)

Redakcja i projekt: Ariadne an der spree GmbH

Odpowiedzialność za treść

Treści naszej strony internetowej zostały przygotowane z zachowaniem najwyższej
staranności. Nie ponosimy jednak odpowiedzialności za prawidłowość, kompletność i
aktualność zamieszczonych treści. Zgodnie § 7 ust. 1 Ustawy o mediach elektronicznych
jako usługodawca za własne treści prezentowane na stronie jesteśmy odpowiedzialni na
zasadach prawa ogólnego. Według §§ 8 do 10 Ustawy o mediach elektronicznych jako
usługodawca jesteśmy jednak zobowiązani do nadzoru przekazanych lub zapisanych obcych
informacji, a także do identyfikacji okoliczności, które wskazują na niezgodne z prawem
działanie. Zobowiązania do usunięcia lub zablokowania korzystania z informacji pozostają
według prawa ogólnego nienaruszone. Związana z powyższym odpowiedzialność możliwa
jest jednak dopiero od chwili zapoznania się z konkretnym naruszeniem prawa. W przypadku
ujawnienia odpowiednich naruszeń prawa tego rodzaju treści zostaną przez nas natychmiast
usunięte.

Odpowiedzialność za linki

Nasza oferta zawiera linki prowadzące do zewnętrznych stron osób trzecich, na których treści nie mamy żadnego wpływu. Dlatego za tego rodzaju obce treści nie możemy ponosić jakiejkolwiek odpowiedzialności. Za treści linkowanych stron odpowiedź zawsze ponosi określony dostawca lub administrator stron. W chwili linkowania strony zostały poddane kontroli pod kątem potencjalnych naruszeń prawa. W chwili linkowania treści niezgodnych z prawem nie rozpoznano. Stała kontrola treści linkowanych stron, bez konkretnych dowodów naruszenia prawa, nie jest jednak możliwa. W przypadku ujawnienia naruszeń prawa tego rodzaju linki zostaną przez nas natychmiast usunięte.

Prawo autorskie

Treści i dzieła przygotowane na niniejszych stronach podlegają niemieckiemu prawu autorskiemu. Powielanie, przetwarzanie, rozpowszechnianie i każde inne użycie, wykraczające poza granice prawa autorskiego, wymagają pisemnej zgody autora wzgl. twórcy. Pobieranie i kopiowanie niniejszej strony do celów prywatnych, użytku niekomercyjnego jest dozwolone. O ile treści na niniejszej stronie nie zostały stworzone przez administratora, przestrzega się praw autorskich osób trzecich. W szczególności treści osób trzecich są jako takie oznaczone. W przypadku, gdyby jednak zwrócono Państwu uwagę o naruszenie prawa autorskiego, prosimy o odpowiednią informację. W przypadku ujawnienia naruszeń prawa tego rodzaju treści zostaną natychmiast usunięte.

Ochrona danych

Korzystanie z naszej strony możliwe jest z reguły bez konieczności podawania danych osobowych. Jeśli na naszych stronach pobierane są dane osobowe (np. imię i nazwisko adres lub adresy e-mail), zawsze odbywa się to, w miarę możliwości, dobrowolnie. Dane te nie są przekazywane osobom trzecim bez wyraźnej Państwa zgody.
Zwracamy uwagę na to, że transmisja danych w Internecie (np. przy komunikacji drogą poczty elektronicznej) może wykazywać luki w bezpieczeństwie. Pozbawiona luk ochrona danych przed dostępem osób trzecich nie jest możliwa.
Niniejsza stopka redakcyjna dotyczy strony internetowej www.vielfalt-gruendet.de oraz fanpage’a www.facebook.com/vielfalt.gruendet.de