Möglichkeiten entdecken -> Erste Schritte ins eigene Unternhementum

Ngày Doanh nghiệp Đức

Ngày Doanh nghiệp Đức (deGUT) sẽ diễn ra vào ngày 13 và 14 tháng 10 tại Sân bay (ARENA Berlin – Eichenstraße 4 | 12435 Berlin, Treptow). Với tính chất là hội chợ lớn và quan trọng nhất về chủ đề doanh nhân và thành lập doanh nghiệp, đây là cơ hội lý tưởng cho bạn có thể kết nối với những nhà doanh nghiệp, nhà sáng lập, tư vấn và tài trợ, giúp bạn tạo dựng mối quan hệ cũng như tìm hiểu thêm về vấn đề thành lập doanh nghiệp.

Nếu tham gia hội thảo, bạn sẽ nhận được một vé vào cửa miễn phí cho deGUT 2017.

Bạn hãy vào đây để tìm hiểu thêm thông tin về hội chợ và những bên tham gia.