Möglichkeiten entdecken -> Erste Schritte ins eigene Unternhementum

Impressum

Nhà tổ chức

Ngân hàng Đầu tư Berlin
Phòng giao dịch doanh nghiệp
Bundesallee 210 | 10719 Berlin

Điện thoại: 030 21 25 0 | Fax: 030 2125 29 02
E-Mail: kommunikation@ibb.de
Website: www.ibb.de

Sở kinh tế, năng lượng và doanh nghiệp
Ban chuyên trách các vấn đề cơ bản của chính sách kinh tế
Martin-Luther-Straße 105 | 10825 Berlin

Điện thoại: 030 9013 0 | Fax: 030 9013 8455
E-Mail: poststelle@senweb.berlin.de
Website: www.berlin.de/sen/web/

Sự kiện này được tài trợ bởi Ngân hàng Đầu tư Berlin cho Sở kinh tế, năng lượng và doanh nghiệp.

Cơ quan được chỉ định đứng ra tổ chức và triển khai sự kiện:

Liên hệ

Công ty TNHH ariadne an der spree
Giám đốc điều hành: Penelope Rosskopf
Torstraße 107
10119 Berlin

Điện thoại: 030 259 259 0br>
Fax: 030 259 259 99

E-Mail: vielfalt@ariadne-an-der-spree.de
Website: www.ariadne-an-der-spree.de

Cục Đăng ký Thương mại của Tòa án Sơ thẩm Charlottenburg
Mã số doanh nghiệp: HRB 105524 B

Số thuế doanh thu theo điều 27a Luật về thuế doanh thu: DE 252416846
Theo điều 5 Luật thông tin đại chúng và điều 10 khoản 3 trong hợp đồng quốc gia về dịch vụ truyền thông, người chịu trách về nội dung là: Penelope Rosskopf (địa chỉ như trên)

Biên tập và trình bày: Công ty TNHH ariadne an der spree

Trách nhiệm về nội dung:

Chúng tôi đã biên tập nội dung các trang một cách kỹ lưỡng nhất. Tuy nhiên chúng tôi không chịu trách nhiệm đảm bảo tính chính xác, đầy đủ và cập nhật về nội dung. Theo điều 7 khoản 1 Luật thông tin đại chúng, với tư cách là nhà cung cấp dịch vụ, chúng tôi chịu trách nhiệm về nội dung của các trang mình biên soạn theo các điều luật chung. Tuy nhiên, cũng theo điều 8 đến 10 của Luật thông tin đại chúng, chúng tôi không có nghĩa vụ phải kiểm soát những thông tin bên ngoài được chuyển vào hoặc lưu tại trang, cũng như giám sát tính hợp pháp của các hành động diễn ra trên đó. Nghĩa vụ phải xóa hoặc chặn việc sử dụng thông tin theo các điều luật chung vẫn được giữ nguyên. Tuy nhiên nghĩa vụ trách nhiệm đó chỉ có hiệu lực từ thời điểm tìm ra một vi phạm pháp lý cụ thể. Khi tìm ra những vi phạm pháp lý tương ứng, chúng tôi sẽ lập tức xóa bỏ các nội dung đó.

Trách nhiệm đối với các liên kết

Chương trình của chúng tôi bao gồm liên kết tới website của các bên thứ ba không thuộc sự quản lý của chúng tôi. Do đó chúng tôi cũng không chịu trách nhiệm đối với nội dung của các trang này. Người sở hữu hoặc điều hành các trang đó là người trực tiếp chịu trách nhiệm về nội dung các trang của mình. Tại thời điểm tạo liên kết, các trang đó đã được kiểm tra xem có vi phạm nào không. Nếu các nội dung đó có vi phạm thì tại thời điểm tạo liên kết, các nội dung vi phạm đó đã không được nhận ra. Nếu không có dấu hiệu cụ thể về việc vi phạm thì việc kiểm tra thường xuyên đối với các liên kết là không khả thi. Khi phát hiện những vi phạm pháp lý tương ứng, chúng tôi sẽ lập tức xóa bỏ các liên kết đó.

Luật bản quyền

Nội dung và tài liệu được đăng tải trên trang này nằm dưới sự kiểm soát của Luật bản quyền Đức. Việc sao chép, biên tập, truyền bá và việc sử dụng dưới mọi hình thức nằm ngoài những quy định trong Luật bản quyền phải cần có sự đồng ý bằng văn bản của tác giả. Chỉ được phép tải xuống và sao chép các trang web này cho mục đích cá nhân, không cho mục đích thương mại. Nếu nội dung trên trang này không được đăng tải bởi người điều hành thì bản quyền của bên thứ ba phải được tôn trọng. Đặc biệt, các nội dung đó phải được ghi rõ là của bên thứ ba. Nếu bạn tìm ra một vi phạm bản quyền nào đó, hãy thông báo với chúng tôi. Khi tìm ra những vi phạm pháp lý tương ứng, chúng tôi sẽ lập tức xóa bỏ các nội dung đó.

Bảo mật dữ liệu

Thông thường thì việc sử dụng website của chúng tôi không đòi hỏi bạn phải cung cấp các thông tin cá nhân. Trong trường hợp phải cung cấp thông tin cá nhân (như tên, địa chỉ và địa chỉ E-Mail), thì điều này luôn diễn ra một cách tự nguyện. Nếu không có sự đồng ý của bạn, các dữ liệu đó sẽ không được chuyển cho bên thứ ba.
Cũng cần nói thêm rằng việc truyền tải dữ liệu trên Internet (ví dụ như liên lạc bằng E-Mail) có thể có những lỗ hổng về an ninh mạng. Không thể bảo mật dữ liệu một cách an toàn tuyệt đối khỏi việc truy cập của bên thứ ba.
Bản Impressum này có giá trị với website www.vielfalt-gruendet.de và với trang trên Facebook www.facebook.com/vielfalt.gruendet.de