Möglichkeiten entdecken -> Erste Schritte ins eigene Unternhementum

Liên hệ

Chúng tôi rất vui lòng được giải đáp thắc mắc của bạn về hội thảo dành cho những doanh nhân có gốc nước ngoài.

Tổ chức và Triển khai

Công ty TNHH ariadne an der spree
Đối tác liên hệ: Siyana Varbanova
Torstraße 107 | 10119 Berlin

Điện thoại: 030 259 259 27 | Fax: 030 259 259 99
E-Mail: vielfalt@ariadne-an-der-spree.de
Website: www.ariadne-an-der-spree.de

Công ty TNHH ariadne an der spree được Ngân hàng Đầu tư Berlin chỉ định đứng ra tổ chức và triển khai các buổi hội thảo này.
/p>

Nhà tổ chức

Ngân hàng Đầu tư Berlin
Phòng Giao dịch Doanh nghiệp
Bundesallee 210 | 10719 Berlin

Điện thoại: 030 2125 2930 | Fax: 030 2125 13 2390
E-Mail: Peter.Keltsch@ibb.de
Website: www.ibb.de

Sở Thượng viện Kinh tế, Công nghệ và Nghiên cứu
Ban Chuyên trách các Vấn đề Cơ bản của Chính sách Kinh tế
Đối tác liên hệ: Birgit Leverenz, II A 5
Martin-Luther-Straße 105 | 10825 Berlin

Điện thoại: 030 901 382 04 | Fax: 030 901 375 97
E-Mail: birgit.leverenz@senweb.berlin.de
Website: www.berlin.de/sen/wtf/