Möglichkeiten entdecken -> Erste Schritte ins eigene Unternhementum

Impresum

Organizator/-i

Investitionsbank Berlin
Komunikacija sa preduzećima
Bundesallee 210 | 10719 Berlin

Tel.: Tel.: 030 21 25 0 | Fax: 030 2125 29 02

E-adresa: kommunikation@ibb.de
Internet stranica: www.ibb.de

Uprava senata za ekonomiju, tehnologiju i naučno istraživanje.
Referat za načelna pitanja ekonomske politike
Martin-Luther-Straße 105 | 10825 Berlin

Tel.: 030 9013 0 | Fax: 030 9013 8455

E-adresa: poststelle@senweb.berlin.de
Internet stranica: www.berlin.de/sen/web/

Manifestaciju finansira banka Investitionsbank Berlin za upravu senata za ekonomiju, tehnologiju i naučno istraživanje.

Nadležni za organizaciju i sprovođenje seminara:

Osoba za kontakt:

ariadne an der spree GmbH
Direktor: Penelope Rosskopf
Torstraße 107
10119 Berlin

Tel.: 030 259 259 0
Fax: 030 259 259 99

E-adresa: vielfalt@ariadne-an-der-spree.de
Internet stranica: www.ariadne-an-der-spree.de

Privredni registar Osnovnog suda u Šarlotenburgu
Broj registra: HRB 105524 B

Identifikacioni broj poreza na promet u skladu sa §27 a Zakona o porezu na promet: DE 252416846
Odgovornost za sadržaj u skladu sa § 5 Zakona o telemedijima i § 10, stav 3 Državni ugovor o medijskim uslugama: Penelope Rosskopf (vidi gore navedenu adresu)

Redakcija i dizajn: ariadne an der spree GmbH

Odgovornost za sadržaje

Sadržaji naših stranica su izrađeni uz veliku pažnju. Ne preuzimamo odgovornost za ispravnost, potpunost i aktuelnost sadržaja. Mi smo kao davalac usluga odgovorni za vlastite sadržaje na ovim stranicama u skladu sa § 7, st. 1 Zakona o telemedijima. U skladu sa §§ 8 do 10 Zakona o telemedijima, kao davalac usluga nismo obavezni da nadgledamo prosleđene ili sačuvane tuđe informacije ili da istražujemo okolnosti koje ukazuju na protivzakonite delatnosti. Ovo ne važi za odgovornost za uklanjanje ili blokiranje korišćenja informacija. Odgovornost je u tom smislu moguća samo nakon saznanja o konkretnoj povredi zakona. Ovi sadržaji će odmah biti uklonjeni nakon saznanja o odgovarajućim povredama zakona.

Odgovornost za linkove

Naša ponuda sadrži eksterne linkove za čije sadržaje nismo odgovorni. Zbog toga ne možemo da garantujemo za tuđe sadržaje. Za sadržaje povezanih stranica je uvek odgovoran ponuđač ili vlasnik stranica. Povezane stranice su, u trenutku povezivanja, proverene na moguće protivzakonite radnje. Protivzakoniti sadržaji nisu bili vidljivi u trenutku povezivanja. Konstanta kontrola povezanih stranica je nemoguća bez konkretnih naznaka na protivzakonite radnje. Ovi linkovi će odmah biti uklonjeni nakon saznanja o povredama zakona.

Autorska prava

Sadržaji vlasnika stranica i dela na svim stranicama podležu nemačkom autorskom pravu. Za umnožavanje, obradu, širenje i svaki način korišćenja van granica autorskih prava je potrebna pismena saglasnost određenog autora, odnosno sastavljača sadržaja. Dozvoljeno je preuzimanja i kopiranje ovih stranica isključivo za privatnu, a ne za komercijalnu upotrebu. Ako sadržaje ove stranice nije sastavio vlasnik stranice, poštuju se autorska prava trećih. Posebno su sadržaji trećih lica označeni kao takvi. U slučaju da uprkos tome primetite kršenje autorskih prava, molimo Vas da nas obavestite o tome. Ovakvi sadržaji će odmah biti uklonjeni nakon saznanja o odgovarajućim povredama zakona.

Zaštita podataka

Korišćenje naše internet stranice je moguće bez navođenja ličnih podataka. Ako na našim stanicama bude potrebno unošenje ličnih podataka (na primer ime, adresa ili adrese e-pošte), onda se to uvek radi na dobrovoljnoj bazi koliko je to moguće. Ove informacije neće biti prosleđene trećim licima bez Vaše saglasnosti.
Skrećemo pažnju da prilikom prenosa informacija na internetu (npr. u slučaju komunikacije e-poštom) uvek postoje rupe u bezbednosti. Besprekorna zaštita podataka od eksternih pristupa nije moguća.
Ovaj impresum važi za internet stranicu www.vielfalt-gruendet.de kao i za stranicu fanova na fejsbuku www.facebook.com/vielfalt-gruendet.de