Möglichkeiten entdecken -> Erste Schritte ins eigene Unternhementum

Bạn muốn làm việc độc lập? Hãy đăng ký tham dự một trong những hội thảo của chúng tôi. Với đội ngũ giảng viên đa ngôn ngữ của chúng tôi, bạn sẽ làm quen những bước đầu tiên để thành lập doanh nghiệp thành công. Lệ phí tham dự là 10 Euro. Trong thời gian hội thảo, chúng tôi sẽ có chụp ảnh. Bằng việc tham gia sự kiện này, bạn cũng đã đồng ý cho phép công khai hình ảnh của mình.

ĐĂNG KÝ

Hãy đánh dấu buổi hội thảo mà bạn muốn tham gia:

Thời gian: 08/10/2017 | 10:00-17:00 Uhr
đối tác: Young NETU - Netzwerk Europäisch Türkischer Unternehmen e.V.
Địa điểm: Young NETU e.V. | Ansbacher Straße 5 | 10787 Berlin

Thời gian: 10/10/2017 | 10:00-17:00 Uhr
đối tác: LONEX Lokales Netzwerk Existenzgründung e.V.
Địa điểm: Office LOK e.V. | Boppstraße 7 | 10967 Berlin

Thời gian: 10/10/2017 | 10:00-17:00 Uhr
Địa điểm: Investitionsbank Berlin | Bundesallee 210 | 10719 Berlin

Thời gian: 16/10/2017 | 10:00-17:00 Uhr
Địa điểm: Investitionsbank Berlin | Bundesallee 210 | 10719 Berlin

Họ, tên*

Ngày sinh

Địa chỉ

Số điện thoại*

Email*

Chữ ký

Những điều khoản chung về tham gia hội thảo*