Hội thảo

Tại các hội thảo khởi nghiệp kéo dài một ngày, bạn có cơ hội tìm hiểu những bước đầu tiên để bắt đầu kinh doanh và tự làm chủ. Bạn có thể đặt câu hỏi, nhận lời khuyên từ những người sáng lập có kinh nghiệm và tìm hiểu các bên quan tâm từ bạn và các cộng đồng khác.

Các bước đầu tiên bao gồm giới thiệu về các điều kiện để thành lập công ty và tự hành nghề, thông tin về tình hình pháp lý ở Đức và các lựa chọn tài trợ và hỗ trợ tại Berlin.

Tiếng Việt