210319_Webseite_Header_VielfaltGründet

Hội thảo

Tại các hội thảo khởi nghiệp kéo dài một ngày, bạn có cơ hội tìm hiểu những bước đầu tiên để bắt đầu kinh doanh và tự làm chủ. Bạn có thể đặt câu hỏi, nhận lời khuyên từ những người sáng lập có kinh nghiệm và tìm hiểu các bên quan tâm từ bạn và các cộng đồng khác.

Các bước đầu tiên bao gồm giới thiệu về các điều kiện để thành lập công ty và tự hành nghề, thông tin về tình hình pháp lý ở Đức và các lựa chọn tài trợ và hỗ trợ tại Berlin.

Formate

Thay vì các hội thảo thường, vì tình huống khó khăn trong năm nay, chúng tôi sẽ cung cấp cho bạn các hội thảo trực tuyến, chủ yếu diễn ra trực tiếp, và cũng cung cấp cho bạn cơ hội để đặt câu hỏi cá nhân, trao đổi ý tưởng với những người khác quan tâm đến việc thành lập công ty và được tư vấn bởi các diễn giả có kinh nghiệm .

Bạn cần: máy tính xách tay hoặc điện thoại thông minh, tai nghe hoặc loa tốt và nếu bạn muốn: máy Kamera để truyền hình ảnh.

Việc tham gia rất dễ dàng: Bạn đăng ký hội thảo trên web tương ứng thông qua biểu mẫu liên hệ, chuyển phí tham gia và nhận email xác nhận với URL hội thảo trên web và mật khẩu. Vì chúng tôi muốn cung cấp cho bạn các tùy chọn giống như trong hội thảo, nên chỉ dành tối đa 20 chỗ cho một buổi trực tuyến, để có phần cho các câu hỏi và trao đổi.

Hội thảo trên web, giống như các cuộc hội thảo, sẽ kéo dài khoảng sáu giờ và gồm có các kiến thức lý thuyết cũng như các thảo luận nhóm, trả lời các câu hỏi riêng lẻ, cách trình bày của mỗi người tham gia và mục tiêu của họ và phương tiện trình bày khác nhau để hình dung đa dạng hơn. Giữa chừng sẽ có giờ giải lao và cuối buổi có khảo sát ý kiến, trong đó chúng tôi yêu cầu bạn cung cấp cho chúng tôi đánh giá về nội dung và việc triển khai hội thảo trên web để chúng tôi có thể tham khảo các yêu cầu và mong muốn của bạn và cải tiến công việc của chúng tôi.

Nội dung hội thảo

Người tham dự làm quen với những bước đầu tiên của việc khởi nghiệp:

  • Các khả năng để bắt đầu một công ty hay một khởi nghiệp là gì?
  • Làm thế nào để tôi phát triển ý tưởng kinh doanh đúng đắn?
  • Những hình thức pháp lý nào có và những điều khoản nào thuộc về chúng?
  • Làm thế nào để tôi bắt đầu kinh doanh riêng của mình?
  • Làm thế nào để tôi viết một tờ khai thuế?
  • Những yêu cầu đối với người dân từ các quốc gia thế nào?
  • Kế hoạch kinh doanh hoạt động như thế nào?
Tiếng Việt