Bối cảnh

Chuỗi hội thảo về Khởi nghiệp đa dạng đã được khởi xướng từ  gần hai mươi năm do Bộ Kinh tế, Năng lượng và Doanh nghiệp của bang Berlin và được Ngân hàng Đầu tư Berlin IBB tài trợ.

Quaviệc cộng tác với các cộng đồng dân tộc khác nhau, các hội thảo khởi nghiệp đa ngôn ngữ được tổ chức song ngữ tiếng Đức và nhiều ngôn ngữ khác. Những người quan tâm đến việc thành lập công ty từ tất cả các quốc gia, nền văn hóa và các lĩnh vực được mời tham gia chương trình giới thiệu về các điều kiện và khả năng khởi nghiệp và tự hành nghề ở Berlin, để được tư vấn và mở rộng kết nối xã hội và chuyên nghiệp.

Thêm vào đó bạn sẽ có cơ hội tìm hiểu các hội chợ việc làm, nhận thêm các lựa chọn liên hệ và hỗ trợ, nói chuyện với người đã khởi nghiệp về kinh nghiệm của họ và đặt câu hỏi cá nhân.

Besucher*

Rückblick

JOBAKTIV Berlin - die Messe für Job und Ausbildung

  • Findet jährlich im September für alle Interessierten an der Berliner Unternehmenskultur statt
  • Unser Kooperationspartner GUWBI e. V. ist regelmäßig vertreten
  • Bietet Ihnen die Möglichkeit, mit UnternehmerInnen aus ganz Deutschland zu sprechen und gut beraten zu werden
Tiếng Việt