سری سمینارها برای کارآفرینانِ غیرآلمانی تبار

با این نوع سمینار ویژه دو زبانه، ناحیه برلین به همه کارآفرینانِ غیرآلمانی تبار، این امکان را فراهم میکند که همراه با دیگر علاقمندان، درباره سولات مربوط به تاسیس شرکت، مشاوره و اطلاعات قابل اطمینان کسب کنند.به این منظور، با همکاری موسسه ها و اتحادیه های جوامع قومی، سمینارهایی با ویژگیهای فرهنگی در نظر گرفته شد. در یک سمینار دو زبانه یک روزه، شما مهمترین اصول راه اندازی موفق یک شرکت را یاد میگیرید. همچنین، اطلاعات جامعی را درباره مراکز خدمات عمومی و گزینه های مربوط به امور مالی و نیز مشاوره در درون شبکه حامی کارآفرینان در برلین دریافت میکنید. سوالات و مسائل شما درباره اهداف شخصی تان از تاسیس شرکت، بصورت جامع مورد بحث قرار میگیرد. از شانس خود استفاده کنید و در اینجا برای سمینار مربوطه نام نویسی کنید.

Aktuelles

Vielfalt gründet startet in die nächste Runde!

WICHTIG: Leider kann das Gründungsseminar am 27.03.2020 bei unseren Partnerinnen von agitPolska nicht stattfinden! Wir werden Sie zur weiteren Entwicklung auf dem Laufenden halten.

Vielfalt gründet auf Jobmessen

Am 09. und 10. Oktober finden zum 36. Mal die Deutschen Gründer- und Unternehmertage statt! Unsere KooperationspartnerInnen begrüßen Sie am Stand!

Sprachen

فارسی
Deutsch English (UK) Polski Türkçe العربية Српски језик Русский Tiếng Việt Español Kurdî Français Italiano فارسی