سری سمینارها برای کارآفرینانِ غیرآلمانی تبار

با این نوع سمینار ویژه دو زبانه، ناحیه برلین به همه کارآفرینانِ غیرآلمانی تبار، این امکان را فراهم میکند که همراه با دیگر علاقمندان، درباره سولات مربوط به تاسیس شرکت، مشاوره و اطلاعات قابل اطمینان کسب کنند.به این منظور، با همکاری موسسه ها و اتحادیه های جوامع قومی، سمینارهایی با ویژگیهای فرهنگی در نظر گرفته شد. در یک سمینار دو زبانه یک روزه، شما مهمترین اصول راه اندازی موفق یک شرکت را یاد میگیرید. همچنین، اطلاعات جامعی را درباره مراکز خدمات عمومی و گزینه های مربوط به امور مالی و نیز مشاوره در درون شبکه حامی کارآفرینان در برلین دریافت میکنید. سوالات و مسائل شما درباره اهداف شخصی تان از تاسیس شرکت، بصورت جامع مورد بحث قرار میگیرد. از شانس خود استفاده کنید و در اینجا برای سمینار مربوطه نام نویسی کنید.

Übersicht der Sprachen

fa_IRFA
de_DEDE en_GBEN pl_PLPL tr_TRTR arAR sr_RSSR ru_RURU viVI es_ESES krd_KRDKU fr_FRFR it_ITIT fa_IRFA